การรับประทานอาหารมังสวิรัติในขณะตั้งครรภ์ปลอดภัยหรือไม่

การรับประทานอาหารมังสวิรัติในขณะตั้งครรภ์ปลอดภัยหรือไม่ การรับประทานอาหารมังสวิรัติในขณะตั้งครรภ์ปลอดภัยหรือไม่ เนื่องจากการทานมังสวิรัติได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้หญิงจำนวนมากจึงเลือกรับประทานอาหาร ด้วยวิธีนี้รวมทั้งในระหว่างตั้งครรภ์ อาหารมังสวิรัติไม่รวมผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมด และโดยทั่วไปจะเน้นอาหารทั้งตัว เช่น ผักและพืชตระกูลถั่ว รูปแบบการรับประทานอาหารนี้เชื่อมโยงกับประโยชน์ต่อสุขภาพต่างๆ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท 2 และโรคหัวใจ กระนั้นบางคนก็กังวลว่าอาหารมังสวิรัติอาจทำให้ขาดสารอาหาร ซึ่งอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับสตรีมีครรภ์หรือทารก บทความนี้สำรวจงานวิจัยในปัจจุบันเพื่อตรวจสอบ ความปลอดภัยของอาหารมังสวิรัติในระหว่างตั้งครรภ์และให้คำแนะนำในการทำอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารมังสวิรัติในระหว่างตั้งครรภ์นั้นปลอดภัย ในอดีตอาหารมังสวิรัติถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขาดสารอาหาร และไม่เหมาะสมกับช่วงชีวิตที่อ่อนไหวมากขึ้นเช่นการตั้งครรภ์ เนื่องจากมักจะมีสารอาหารตามธรรมชาติต่ำ เช่น วิตามินบี 12 ไขมันโอเมก้า 3 เหล็กไอโอดีนแคลเซียมและสังกะสีซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในระหว่างตั้งครรภ์ การได้รับสารอาหารเหล่านี้ในปริมาณต่ำ อาจส่งผลให้เกิดการขาดสารอาหารภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์และสุขภาพของแม่และทารกที่ไม่ดี ตัวอย่างเช่นระดับวิตามินบี 12 ที่ไม่เพียงพอในระหว่างตั้งครรภ์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อ การแท้งบุตรน้ำหนักแรกเกิดต่ำการคลอดก่อนกำหนดหรือความพิการ แต่กำเนิด ที่กล่าวว่าอาหารมังสวิรัติที่ให้สารอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่เพียงพอ ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกับอาหารทั่วไปที่มีเนื้อสัตว์ไข่และผลิตภัณฑ์จากนม ตัวอย่างเช่น การวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ โดยทั่วไปไม่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์มากกว่าผู้หญิงที่ไม่รับประทานอาหาร ในความเป็นจริงผู้หญิงที่เป็นมังสวิรัติอาจมีความเสี่ยงลดลง ของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดการผ่าตัดคลอด (C-section) และการเสียชีวิตของมารดาหรือทารก เป็นผลให้สมาคมโภชนาการหลายแห่งทั่วโลกรวมถึง สถาบันโภชนาการและการกำหนดอาหารแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการที่สนับสนุนความปลอดภัย ของอาหารมังสวิรัติในทุกช่วงชีวิตรวมถึงการตั้งครรภ์ เช่นเดียวกันผู้เชี่ยวชาญยอมรับว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัติ ที่มีการวางแผนอย่างดีนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบปริมาณสารอาหารอย่างรอบคอบเน้นที่อาหารที่มีความหลากหลาย และอุดมด้วยสารอาหารและการใช้อาหารเสริมหรืออาหารเสริม ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น การรับประทานอาหารมังสวิรัติที่วางแผนไว้ อย่างเหมาะสมอาจให้ประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งคุณและลูกน้อย ตัวอย่างเช่น อาหารที่ทำจากพืชมักจะอุดมไปด้วยเส้นใย แต่มีน้ำตาลและไขมันต่ำ คุณลักษณะเหล่านี้อาจป้องกันโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือระดับน้ำตาลในเลือดที่สูง …

การรับประทานอาหารมังสวิรัติในขณะตั้งครรภ์ปลอดภัยหรือไม่ Read More »